The reason for the sale of icons

 

The icons are painted by a priest, TEGEGNE-WUNETU, at a monastery, Uhra Kidane Mehret, located on a peninsula in Lake Tana (where the Blue Nile originates) in northern Ethiopia. They are painted with natural colours on prepared goatskin, where part of the hairs is kept on the back. The seize is almost about 21x18 cm, the smaler about. 15 x 13 cm. Both colours and details in this picture vary, because it is made after the old custom.


The latest news are that I have received some copies painted on or mounted in carved wood panels, where doors opens to the images.

Some of the designs have European ancestry, brought in as print, as Jesuit monks came to Ethiopia around the year 1600, but softened in Ethiopian traditions.

  There are different prices depending on size and installation. The prices will be given when you contact me, Fritz Ole Jensenius, fritzole@gmail.com.

  The money will go partly to the pastor himself; partly it goes to his son, Getahun, which conducts the shipment and the relationship with me. It is used partly for his transportation from the monastery to the city, around 4 hours each way, but first and foremost to help with his education. Mark clearly the motif, you wish, write your name, address and e-mail address, and I will convey it. It may take up to a couple of months, if the desired motive is not "in stock".

For the present time most of the motives are available

Getahun now visits a high school in the largest town at Lake Tana, Bahir Dar. When he goes home to his father and the monastery, he often uses one of the traditional papyrus-canoes, tankwa. He says that this not entirely safe trip across the lake takes him 5 hours - each way!

 

 

 

Ikonerne er malet af en præst, TEGEGNE- WUNETU, ved et kloster, Uhra Kidane Mehret, beliggende på en halvø I Tanasøen (hvor den Blå Nil udspringer) i det nordlige Etiopien. De er malet med naturfarver på præpareret gedeskind, hvor en del af hårene er bevaret på bagsiden. Størrelsen er omkring 21x18 cm, men dette varierer lidt ligesom både farver og detaljer i billedet kan variere, alt er jo håndarbejde efter gammel skik. Nogle af motiverne har europæiske aner, bragt med som tryk, da jesuitter munke kom til Etiopien omkring år 1600, men tillempet etiopiske traditioner.

 

 Prisen er 500kr. pr. billede (uden ramme). Heraf går de 95kr til gebyr for at overføre pengene til Etiopien. 200kr. går til præsten. De sidste 200kr. går til hans søn, Getahun, som forestår forsendelsen og forbindelsen med mig. De bruges dels til hans transport fra klosteret til byen, ca. 4 timer hver vej, men først og fremmest til hjælp til hans skolegang. Marker tydeligt, hvilke(t) motiv, du ønsker, skriv navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, og jeg skal formidle det. Beregn at det kan vare op til et par måneder.

For tiden har jeg de fleste motiver "på lager".

 

Fritz Ole Jensenius, Ligustervej 2, Fløng, 2640 Hedehusene. 4656 0904,

e-mail: fritzole@gmail.com

 

Getahun går nu på gymnasium i den største by ved Tanasøen, Bahir Dar. Når han skal hjem til faderen og klostret, bruger han ofte en af de traditionelle papyrus-kanoer, tankwa. Han fortæller, at den ikke helt ufarlige tur over søen tager ham 5 timer – hver vej!